Verkkosivujen uudistaminen, ja erityisesti se miksi verkkosivut kannattaisi uudistaa, herättää monesti paljon ajatuksia ja kysymyksiä. Syitä uudistamiseen on lukuisia, seuraavassa yhdeksän näkökulmaa siitä, miksi me näemme Contrastilla verkkosivujen uudistamisen tärkeänä ja mihin uusilla verkkosivuilla kannattaa panostaa.

1. Toiminnan kehittäminen

Jokaisella organisaatiolla on tärkeitä tavoitteita ja parhaimmillaan verkkosivut tukevat erinomaisesti tavoitteiden täyttymistä olivatpa ne esimerkiksi tunnettuuden lisääminen tai myynnin kasvattaminen. Esimerkiksi asiakkaamme Shotti.fi:n kävijämäärä kasvoi verkkosivu-uudistuksen ja vahvan sisältöstrategian ansiosta kymmenkertaisesti vuoden aikana, ja tämä näkyi vahvana liiketoiminnan kasvuna.

2. Responsiivisuus

Responsiivi tulisi olla jo vuonna 2016 itsestäänselvyys, mutta sitä se ei vielä ole. Responsiivisuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivu toimii hyvin laitteesta riippumatta ja mukautuu näytön kokoon. Eli käytettävyyttä on mietitty pitkälle desktop-tietokoneen lisäksi myös mobiilissa ja tabletilla. Kävijät käyttävät yhä enemmän muita laitteita kun tietokonetta sivustojen selailuun, ja yli 50% Google-hauista tapahtuu jo muilla laitteilla kuin desktop-tietokoneilla. Mobiilikäytön määrä tulee ainoastaan kasvamaan, ja siksi on ehdottoman tärkeää että sivustojen käyttokokemus on pitkälle mietitty myös mobiililaitteilla.

Tyylikäs verkkosivusto jää käyttäjän mieleen ja hän palaa sinne mielellään uudelleen.

3. Käytettävyys

Käytettävyydessä on onnistuttu, kun kävijä navigoi ja löytää etsimänsä verkkosivuilta intuitivisesti ja vaivattomasti. Tähän vaikuttaa se, että sivusto on huolella suunniteltu, sen kaikki osat on tarkkaan mietitty ja aseteltu paikoilleen sekä sisällöt ovat tarkoituksenmukaisia. Käytettävyyteen liittyy vahvasti myös sivuston latausnopeus, joka oletusarvoisesti on moitteeton.

4. Hakukoneoptimointi

Uudet verkkosivut saadaan suunniteltua aina alusta asti hakukoneystävälliksi niin koodin kun sisältönsäkin puolesta. Käyttämämme alusta WordPress tukee myös hakukoneoptimointia loistavasti. Lue lisää alustasta blogikirjoituksestamme Viisi syytä valita WordPress julkaisualustaksi.

5. Visuaalisuus

Verkkosivuston kuvien ja visuaalisuuden merkitystä ei voi korostaa liiaksi. Verkkosivusto luo yrityksen brändiä ja kasvattaa sen arvoa. Tyylikäs verkkosivusto myös jää käyttäjän mieleen ja hän palaa sinne mielellään uudelleen.

6. Sosiaalisen median hyödyntäminen

Sosiaalisen median syötteitä on mahdollista lisätä sivustolle ja tyylikkäästi toteutettuina ne elävöittävät sivustoa ja antavat tuntua siitä, että yritys viestii monipuolisesti ja aktiivisesti kohderyhmilleen. Sivuston sisältöjen, kuten blogitekstien ja tapahtumien jakamista helpottamaan saadaan rakennettua jakamispainikkeet sosiaalisen median kanaviin.

7. Analysointi

Sivuston analysointi helpottaa sen kehityskohteiden löytämistä ja itse kehitystyötä. Google Analytics on vertaansa vailla oleva ilmainen apuväline tähän ja se mahdollistaa sivuston hyvin laajan ja monitahoisen analyysin eri ajanjaksoilla. Sivustosta riippuen Analyticsin rinnalle on ainakin kokeilemisen arvoista ottaa myös joku muu sivuston kävijöitä seuraava työkalu. Esimerkiksi Leadfeeder ja Hotjar seuraavat kävijöitä ja heidän toimintaa sivustolla.

8. Muokattavuus

Kun sivuston uudistaa ammattitaitoisesti, pystyy käyttäjä päivittämään kaikkia kuva- ja tekstisisältöjä itse ilman lisätyötunteja. Tämä mahdollistaa työtuntien ja budjetin käyttämisen tärkeämpään, sivuston jatkuvaan kehittämiseen.

9. Jatkuva kehittäminen

Hyvälle pohjalle rakennetut sivut mahdollistavat sivuston jatkuvan kehittämisen eikä sitä tarvitse seuraavan isomman uudistuksen kohdalla rakentaa alusta asti. Myös integrointi muihin järjestelmiin onnistuu luotettavasti. Jatkuvalla kehittämisellä verkkosivusto pysyy myös koko ajan aikansa mukana.

Katso WordPress-toteutuksiamme referenssit-sivulta ja ota yhteyttä niin uudistetaan yhdessä verkkosivusi!